PÓLVORAS DEPORTIVAS
Manual de recarga Edición 2017
Hoja de datos de polvora A22a
Datos balisticos de municion.pdf
Munición de pistola, revólver o rifle
Pistola 9mm NATO
Pistola .40" SW
Pistola .45" ACP
Pistola .380 ACP
Pistola .10 MM
Pistola 38 super Auto
Pistola .25 ACP
Pistola .32 ACP
Revólver .32"
Revólver .38"
Revólver .357"
Revólver .44" Magnum 
Revólver .44"-40
Fusil .308"Winchester
Fusil 7,65 Mauser
Fusil 5,56(.223")
Fusil .30"-06 Springfield
Fusil .300"Win Magnum
Fusil .270"Winchester
Fusil .243"Winchester
Fusil .45"-70 Government
Fusil .458"Win Mag
Fusil 8x.57mm Mauser
Rifle .30-30 Win
Rifle .7mm Rem Mag
Rifle .375 H & H Magnum
Escopeta ó pistolón cal. 12/16/20/28/32/36
Polvora Z - 90
Polvora Z - 50
Polvora Z - 2000
Polvora UW-2000